:: ТАКЕВ :: Недвижими имоти- консултации, покупко продажби, наеми

нотариуси в София - азбучен ред по първо име

Нотариус Аделина Енчева Илиева-Велинова (460)
Район София
Град София 1000
Адрес бул.Фритъоф Нансен" № 15, партер
Телефон 02/984 80 70
Имейл notary_460@abv.bg, a.ilieva-velinova460@notary-chamber.bg
Уебсайт www.notary-notrix.com
Забележка 13.11.2004 г. ЛС-08-140/29.07.2004 г. -РС Бургас
 
Нотариус Аксения Милкова Монова (015)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Солунска 16, ет. 1, ап. 3
Телефон 989 35 05, 981 56 24
Факс 981 56 24
Имейл axenia_monova@abv.bg, axenia@bol.bg, a.monova015@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Албена Щилянова Наумова (002)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Славянска 22, ет. 3, ап. 8
Телефон 986 20 87, 981 40 88
Имейл not002@abv.bg, a.naumova002@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Албена Георгиева Шербанова (500)
Район София
Град София 1202
Адрес ул .Бачо Киро 4, партер
Телефон 983 45 56
Факс 983 45 56
Имейл albena@notary500.com, sherbanova@abv.bg, a.sherbanova500@notary-chamber.bg
Уебсайт www.notary500.com
Забележка -
 
Нотариус Александър Лозанов Димов (404)
Район София
Град София 1606
Адрес бул. Македония 6, ет. 1, ап. 8
Телефон 852 85 51, 954 94 93
Имейл adnotary@abv.bg, a.dimov404@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Александър Иванов Павлов (120)
Район София
Град София 1000
Адрес -
Уебсайт -
Забележка Заличен считано от 17.10.2014 г. на основание чл. 37 във връзка с чл. 35, т. 1 от ЗННД. Архивът е предаден на нотариус Вяра Янева, рег. № 265 на НК.
 
Нотариус Александър Иванов Чакъров (310)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. Патриарх Евтимий 5, партер
Телефон 980 35 77, 986 67 89
Имейл alchakarov@abv.bg, a.chakarov310@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Ангелина Величкова Георгиева (437)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Любен Каравелов 68, партер
Телефон 986 38 99, 986 07 75
Факс 986 07 75
Имейл a_georgieva437@mail.bg, a.georgieva437@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Андриян Балчев Балчев (391)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Отец Паисий № 17, ет. 1, офис 1
Телефон 02/4440145, 0885 184145, 0885 930077
Имейл a_balchev@abv.bg, a.balchev391@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Анета Христофорова Микова (127)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Иван Вазов 9, ап. 1Б, партер
Телефон 980 24 07
Имейл mikova@gbg.bg, a.mikova127@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Анета Цветкова Томова (261)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Ген. Скобелев 54, ет. 1
Телефон 952 23 80
Имейл notar_tomova@lawyer.bg, a.tomova261@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Анна Цочева Найденова (558)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. ж.к."Младост1",бул. „Александър Малинов", № 16, ет.3, офист 1
Телефон 980 84 40, 874 03 80
Факс 874 03 80
Имейл notarnaydenova@abv.bg, a.naydenova558@notary-chamber.bg
Уебсайт http://notariusnaydenova.com
Забележка вписване към РС Пазарджик на 20.12.2008 г. заповед ЛС-И-1396/29.09.2008 г.
 
Нотариус Антоанета Итева Итева (424)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Трапезица 4, вх. 4, ет. 3, ап. 38
Телефон 989 50 95
Факс 989 50 95
Имейл aiteva@abv.bg, a.iteva424@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Антоанета Христова Любенова (386)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. Евлоги Георгиев 32, ет. 1 /над партер/
Телефон 866 43 68, 963 14 10
Имейл not_toni@abv.bg, a.liubenova386@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Антони Велков Гетов (031)
Район София
Град София 1142
Адрес бул. Васил Левски 58А, ет. 1, ап. 1
Телефон 981 59 17, 989 04 32
Факс 986 45 19
Имейл antonigetov@gmail.bg, a.getov031@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Антония Василева Попова (530)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. Патриарх Евтимий 54, партер
Телефон 980 67 60/987 25 79
Факс 987 25 79
Имейл ant.popova@abv.bg, a.popova530@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Анушка Стоянова Златанова-Илчева (034)
Район София
Град София 1421
Адрес ул. Милин Камък 21, ет. 1
Телефон 866 12 06, 866 10 21
Факс 866 12 06
Имейл a_ilcheva@mail.bg, a.zlatanova-ilcheva034@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Биляна Димитрова Таскова-Иванова (076)
Район София
Град София
Адрес -
Уебсайт -
Забележка Заличена на 08.04.2008 г., архивът е приет от Маргарита Иванчева №260, РС София
 
Нотариус Богдана Красимирова Бъчварова (515)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Хан Аспарух 47, ет. 1, ап. 1а
Телефон 980 53 93, 888,237,700
Факс 980 53 93
Имейл bbachvarova@yahoo.com, bbachvarova@abv.bg, b.bachvarova515@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Борис Цветанов Янков (258)
Район София
Град София
Адрес -
Уебсайт -
Забележка Заличен на 15.02.2010 г., архивът е предаден на съдия по вписванията Надежда Коцева, РС София
 
Нотариус Борислава Михайлова Налбантова (142)
Район София
Град София 1142
Адрес бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 73А, ет. 1, над партер
Телефон 963 27 22
Факс 9632722
Имейл nalbantova111@abv.bg, b.nalbantova142@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Валентина Стоянова Алексова (262)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. Александър Стамболийски 24, партер
Телефон 980 42 26, 980 04 27
Имейл v.alexova@abv.bg, v.aleksova262@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Валентина Стоянова Ангелова (055)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. Васил Левски 26, партер
Телефон 963 34 86, 987 38 16
Имейл angelova.v2@gmail.com, v.angelova055@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Валентина Любенова Балева (259)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Стефан Караджа 11, вх. Б, ет. 4
Телефон 988 54 04, 988 81 98
Факс 988 81 98
Имейл vbaleva@abv.bg, v.baleva259@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Валентина Петрова Благоева (302)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Аксаков 7
Телефон 987 02 04, 986 30 53
Факс 989 47 31
Имейл valia@dir.bg, v.blagoeva302@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Валентина Стоянова Георгиева (340)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Княз Борис І 49, ет. 1, над партер
Телефон 953 01 00, 952 05 04
Факс 952 05 04
Имейл notarius340@abv.bg, v.georgieva340@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Валентина Георгиева Зах.- Василева (320)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Граф Игнатиев 47 А
Телефон 989 34 89
Факс 988 11 81
Имейл notvasileva@abv.bg, v.zaharieva-vasileva320@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Валентина Михайлова Маркова (361)
Район София
Град София 1303
Адрес бул. Христо Ботев 76, ет. 3, ап. 7
Телефон 931 66 61
Имейл v.markova1960@abv.bg, v.markova361@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Валентина Милчева Механджийска (074)
Район София
Град София 1142
Адрес бул. Драган Цанков 12-16, ет. 1 офис № 3А
Телефон 963 31 72, 963 31 83
Факс 963 31 72
Имейл notary074@gmail.com, v.mahandjiyska074@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Валери Георгиев Манчев (053)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Г.С.Раковски 157 А, ет. 3, ап. 5
Телефон 980 35 25, 980 63 53
Факс 980 58 17
Имейл notary.manchev@techno-link.com, v.manchev053@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Ваня Видева Кайтазка (066)
Район София
Град София 1000
Адрес пл. Райко Даскалов 3, ет. 1
Телефон 987 72 43, 986 77 20
Факс 986 77 20
Имейл v.kaytazka@abv.bg, notary_regalia@abv.bg, v.kaytazka066@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Ваня Вълчева Карасанова - Тончева (444)
Район София
Град София
Адрес ул. „Княз Борис I“ № 156, ет. 1 – надпартерен, ап. 4
Телефон 953 18 38, 952 46 98, 0888/802350
Имейл notarius444@ abv.bg, v.karasanova-toncheva444@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка промяна адреса на нот. кантора, съгласно решение на СН (Протокол 9/13.06.2015 г.), считано от 14.06.2015 г.
 
Нотариус Васил Димитров Янакиев (318)
Район София
Град София 1463
Адрес ул.Никола Славков 37, вх. Б, офис №3
Телефон 952 58 01
Факс 952 58 17
Имейл v_kantorata@abv.bg, v.yanakiev318@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Василка Атанасова Ацева (032)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Христо Белчев 11, ет. 1, надпартерен
Телефон 980 29 89, 980 29 90/91,9815203
Факс 981 52 03
Имейл aceva_notary@abv.bg, v.atseva032@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Весела Новимова Ивчева (271)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Мальовица 2, ет. 1
Телефон 988 84 61/62, 986 37 37
Факс 989 36 54
Имейл ivcheva@abv.bg, v.ivcheva271@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Весела Чавдарова Червенкова (210)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. Патриарх Евтимий 38, партер
Телефон 981 76 96, 989 73 21
Имейл potestas@abv.bg, v.chervenkova210@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Веселина Георгиева Връблянска (268)
Район София
Град София
Адрес -
Имейл vrablianska@abv.bg, v.vrablyanska268@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Веселина Александрова Кацарова (269)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Цар Асен 5, ет. 3, ап.16
Телефон 981 28 88
Имейл veselinakatsarova@abv.bg, v.katsarova269@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Виолета Атанасова Петрова - Иванова (206)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Денкоглу 13, ет. 2, ап. ср.
Телефон 989 80 76, 981 97 28
Факс 989 80 76
Имейл vp_ivanova@abv.bg, v.petrova-ivanova206@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Вяра Велеслав Янева (265)
Район София
Град София 1408
Адрес бул. Петко Каравелов 36, ет. 1, ап. 2
Телефон 951 52 46, 951 67 56
Факс 851 79 08
Имейл notary.publ.yaneva@abv.bg, v.yaneva265@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Габриела Александрова Йорданова - Даскалова (343)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Ангел Кънчев 8, ет. 2
Телефон 986 46 97, 981 41 66
Факс 981 41 66
Имейл g.iordanova@mail.bg, g.yordanova-daskalova343@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Георги Илиев Георгиев (637)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. "Граф Игнатиев" 1, ет. 1, ап.1
Телефон 985 21 00, 985 21 01
Факс 985 21 01
Имейл notarius637@abv.bg, g.georgiev637@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка Промяна на район на действие от РС Пловдив в РС София на 04.08.2009 г.
 
Нотариус Георги Василев Златев (235)
Район София
Град София
Адрес -
Уебсайт -
Забележка Заличен на 26.10.2010 г., архивът е предаден на нот. Антони Гетов, рег. № 031, РС София
 
Нотариус Даниела Стоянова Груева (048)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. Васил Левски 13, вх. В, ет. 2, ап. 18
Телефон 987 13 33, 987 13 43
Факс 987 13 33 / 43
Имейл grueva_notary@abv.bg, d.grueva048@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Даниела Чавдарова Иванова (266)
Район София
Град София 1000
Адрес ж-к Надежда, ул. Стражица № 7
Телефон 981 97 23, 02/444 9723
Имейл daniela_ivanova_not@abv.bg, d.ivanova266@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка промяна адреса на нот. кантора, съгласно решение на СН (протокол № 7/25.04.2015 г.), считано от 04.05.2015 г.
 
Нотариус Даниела Петрова Комсалова-Илиева (049)
Район София
Град София 1142
Адрес бул. Патриарх Евтимий 13, ет. 2 /първи надпартерен/
Телефон 9871709, 9818478, 9800588,9816827,9872976
Имейл komsalova@abv.bg, d.komsalova-ilieva049@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Дарин Тодоров Трифонов (187)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Г.С.Раковски 161а, партер
Телефон 981 82 97
Имейл darin_trifonov@abv.bg, d.trifonov187@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Дарина Колева Стойкова (267)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Сердика № 18, ет. 1
Телефон 02/981 63 42, 02/981 63 43
Факс 987 15 42
Имейл notarius.stoykova@gmail.com, d.stoykova267@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Десимира Николова Николова (609)
Район София
Град София
Адрес бул. "Княз Ал. Дондуков Корсаков" № 15
Телефон 0888/242 263, 952 05 52
Имейл notary609@abv.bg, d.nikolova609@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Диана Емануилова Николова (037)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Генерал И.В. Гурко 49, вх. А, партер, ап. 5
Телефон 986 60 29, 987 47 61
Имейл kristisavov@abv.bg, d.nikolova037@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Диана Димчева Танева (264)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. Княз Дондуков 25, надпартерен етаж
Телефон 983 95 18, 983 22 97
Факс 983 22 76
Имейл not264@abv.bg, d.taneva264@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Диана Христова Чакърова (075)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Узунджовска 7-9, ет. 3, офис № 7
Телефон 980 75 30, 980 77 31
Имейл notary75@hotmail.com, d.chakarova075@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Димитър Атанасов Александров (595)
Район София
Град София
Адрес ул. „Гео Милев” 35/33 партер
Телефон 878 00 00
Имейл notarius595@abv.bg, d.aleksandrov595@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка Със заповед ЛС-И-1195/15.12.2009 г. е вписан в РС София на 08.02.2010 г.
 
Нотариус Димитър Радков Димитров (117)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Ген. Паренсов 37, вх. А, ет. 1 /надпартерен/, ап. 5
Телефон 987 32 07, 987 31 07
Имейл notdimitrov@abv.bg, d.dimitrov117@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Димитър Иванов Танев (041)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Струмица 8
Телефон 986 40 17, 987 98 84
Факс 987 98 84
Имейл tanevn@abv.bg, d.tanev041@notary-chamber.bg
Уебсайт www.tanevn.com
Забележка -
 
Нотариус Димо Тодоров Желязков (101)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Стефан Караджа 12, вх. Б
Телефон 988 03 63, 987 15 46
Имейл dimo101@mail.bg, d.jelyazkov101@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Евгения Любенова Братоева (547)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. „Eвлоги и Христо Георгиеви" № 89А, ет.2
Телефон 981 68 53
Факс 981 68 53
Имейл e_bratoeva@abv.bg, e.bratoeva547@notary-chamber.bg
Уебсайт http://www.ebratoeva.bg/
Забележка дата на промяна на адрес: 19.07.2010 г. ЛС-И-1209/15.12.2009 г. е вписана към РС София, считано от 15.02.2010 г.
 
Нотариус Евгения Иванова Петрова (379)
Район София
Град София 1606
Адрес пл. Руски паметник, бул. Тотлебен 2, вх. А, партер
Телефон 951 69 37, 952 14 57, 4831102, 0884/191 525
Факс 951 69 37, 952 14 57
Имейл notarius379@abv.bg, e.petrova379@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Евгения Любомирова Хаджимаринова (447)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. Александър Стамболийски 53, ет. 2
Телефон 989 98 64
Имейл kantora53@abv.bg, e.hadjimarinova447@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Елена Владимирова Баламезова (046)
Град София
Адрес -
Уебсайт -
Забележка Починала, архивът е предаден на нот. Жернард Бехар, рег. № 003, РС София
 
Нотариус Елена Емилова Еленкова (052)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Граф Игнатиев 28, вътрешна къща, ет. 2
Телефон 986 60 83
Имейл elenaelenkova@hotmail.com, e.elenkova052@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Елена Иванова Запрянова (432)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Георги Бенковски 35, ет. 1, партер
Телефон 02/983 45 63, 02/983 43 07
Имейл elenz@abv.bg, e.zapryanova432@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Елка Костадинова Илиева (207)
Район София
Град София 1504
Адрес ул. Шейново 4 Б, ет. 1, над партер
Телефон 944 40 44, 944 35 44
Факс 944 35 44
Имейл elka_ilieva_2003@abv.bg, e.ilieva207@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Емануил Веселинов Каракашев (311)
Район София
Град София 1000
Адрес -
Уебсайт -
Забележка Заличен, архивът е предаден на нот. Михаил Воденичарски, рег. № 292, РС София на 04.07.2011 г.
 
Нотариус Енчо Илиев Енчев (367)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. Шипченски проход № 47, ет.2
Телефон 987 77 88
Имейл en4evi@abv.bg, e.enchev367@notary-chamber.bg
Уебсайт www.notary-notrix.com
Забележка -
 
Нотариус Женя Йорданова Джикова (328)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. Патриарх Евтимий 24, партер
Телефон 987 67 45, 980 43 32
Имейл notariusdjikova@gmail.com, j.djikova328@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Жернанд Соломон Бехар (003)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Екзарх Йосиф 55, ет. 2, ап. 6
Телефон 983 13 60
Факс 983 63 38
Имейл j.behar@hotmail.com, j.behar003@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Здравко Иванов Тончев (438)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Христо Белчев 2, ет. 3
Телефон 981 29 44
Факс 988 56 06
Имейл marba@abv.bg, z.tonchev438@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Ивайло Атанасов Иванов (384)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. Христо Ботев 18, 1 надпартерен етаж
Телефон 950 05 35
Имейл notary_ivanov@abv.bg, i.ivanov384@notary-chamber.bg
Уебсайт www.notariusbg.com
Забележка -
 
Нотариус Ивайло Светославов Николов (040)
Район София
Град София 1142
Адрес бул. Патриарх Евтимий 31, ет. 2, ап.2
Телефон 987 98 21, 988 53 10, 988 81 60
Факс 981 28 10
Имейл notnik040@abv.bg, i.nikolov040@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Иван Василев Дахтеров (039)
Район София
Град София 1124
Адрес бул. Цариградско шосе 5
Телефон 946 19 91, 944 28 87
Имейл notarius@ivandahterov.com, i.dahterov039@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Иванка Съйкова Гетова (054)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Граф Игнатиев 54, eт. 2
Телефон 987 26 15
Уебсайт -
Забележка Прекратяване на дейността поради пенсиониране, архивът е предаден на нот. Христина Влахова, рег. № 628, РС София
 
Нотариус Иванка Стоянова Пенова (620)
Район София
Град София
Адрес бул. Александър Стамболийски 74, ет. 3, ап. 7
Телефон 981 13 31, 989 08 07
Факс 989 08 07
Имейл ipenova@abv.bg, i.penova620@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Иво Сашев Попов (345)
Район София
Град София 1606
Адрес бул. Генерал Скобелев 53, ет. 2, ап. 4
Телефон 851 33 75
Имейл ivopopov31@yahoo.com, i.popov345@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Ирина Темелакиева Радева-Николова (051)
Район София
Град София 1142
Адрес бул. Патриарх Евтимий 13, ет. 2 /първи надпартерен/
Телефон 9871709, 9818478, 9800588,9816827,9872976
Имейл irina60radeva@abv.bg, i.radeva-nikolova051@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Йонко Христов Литовски (263)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. Патриарх Евтимий 2 А, вх. А, ет. 2
Телефон 980 31 33, 981 50 68
Факс 981 50 68
Имейл litovski263@abv.bg, yo.litovski263@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Камен Ангелов Каменов (201)
Район София
Град София 1504
Адрес ул. Герлово 11, партер
Телефон 943 37 63, 944 92 08
Имейл notarkak@abv.bg, k.kamenov201@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Красимир Николов Анадолиев (152)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. Патриарх Евтимий 40, ет. 1, ап. 4
Телефон 986 56 68, 986 55 82
Факс 986 55 82
Имейл k.anadoliev@gmail.com, k.anadoliev152@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Красимир Георгиев Бележков (617)
Район София
Град София 1618
Адрес кв. Красно село, ул. "Хубча" 2
Телефон 0887/326 767, 029876645
Имейл notary.617@abv.bg, k.belejkov617@notary-chamber.bg
Уебсайт www.notarius617.com
Забележка ЛС-И-1352/29.09.2008 г. заповед за вписване в РС Трън, промяна на район 05.02.2010 г.
 
Нотариус Красимир Тодоров Катранджиев (064)
Район София
Град София 1606
Адрес бул. Христо Ботев 1 А
Телефон 953 00 09, 952 60 86
Факс 952 45 10
Имейл notarius64@gmail.com, k.katrandjiev064@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Красимир Атанасов Спасов (111)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. Витоша 1 А, Търговски дом, ет. 2, кантори 265 и 266
Телефон 989 58 19, 988 87 53
Факс 988 87 53
Имейл spasov@sinetbg.com, k.spasov111@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Ксения Николова Белазелкова (043)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Парчевич 37, вх. А, ет. 1
Телефон 980 63 37, 981 84 23
Факс 981 84 25
Имейл xenianot@abv.bg, k.belazelkova043@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Лили Асенова Лакова (151)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. "Никола Вапцаров" № 53 Б, сграда "Мандарин офис център", офис № 1 Б
Телефон 943 40 34, 943 40 38
Имейл lililakova@abv.bg, l.lakova151@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка промяна адрес на нот. кантора, съгласно решение на СН, протокол № 2/07.02.2015 г., считано от 08.02.2015 г.
 
Нотариус Лилия Тодорова Александрова - Христова (427)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. 6-ти септември 12, ет. 2
Телефон 981 24 57, 987 07 97, 980 55 87
Имейл alexandrova.lilia@gmail.com, l.alexandrova-hristova427@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Лилия Христова Бояджиева - Субева (375)
Район София
Град София 1113
Адрес Фредерик Жолио Кюри 9, вх. Б, ет.2
Телефон 873 45 76, 0889/100 627
Имейл lilyboj@abv.bg, l.boyadjieva-subeva375@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Лозан Ангелов Лозанов (044)
Район София
Град София 1504
Адрес ул. Сан Стефано 23, вх. Б, 1 надпарт.ет., ап. 18
Телефон 945 39 25, 945 39 26/27
Имейл lozan.lozanov.44@gmail.com, l.lozanov044@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Любка Петрова Сотирова - Евстатиева (400)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. Христо Ботев 26, ет. 1 /над партер/, ап. 6
Телефон 953 03 95
Факс 953 03 95
Имейл l_sotirova@abv.bg, l.sotirova-evstatieva400@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Любомир Никифоров Зарчев (088)
Район София
Град София
Адрес -
Уебсайт -
Забележка Починал, архивът е предаден на 22.10.2012 г. на нот. Мирослава Димова-Савова, рег. № 621, с район на действие РС - София
 
Нотариус Людмила Юревна Тенева (539)
Район София
Град София 4600
Адрес бул. Христо Ботев № 23, ет. 1
Телефон 02/423-91-91, 0889189191
Имейл lusi.teneva@abv.bg, l.teneva539@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка Промяна адреса на нот. кантора, считано от 15.03.2015 г. (решение на СН протокол 4/14.03.2015 г.)
 
Нотариус Маргарита Ангелова Гечева (303)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Граф Игнатиев 19, ет. 1
Телефон 981 88 86
Имейл m_gecheva@abv.bg, m.gecheva303@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Маргарита Тодорова Иванчева (260)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. Патриарх Евтимий 12, ет. 1
Телефон 980 95 94, 986 52 09
Имейл notary@sofiasat.com, m.ivancheva260@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка Дата на промяна на фамилното име на нот. от Иванчева-Димитрова на Иванчева - 10.07.2009 г.
 
Нотариус Маргарита Кирилова Киронова - Перусанова (236)
Район София
Град София 1463
Адрес бул. Витоша 52, ет. 3, ап. 8
Телефон 981 58 76, 980 58 14, 981 62 82
Факс 986 62 93
Имейл legal@perusanovi.com, m.kironova-perusanova236@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Маргарита Петросовна Шамлиян (042)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Стара планина 3, ет. 1, ап. 1
Телефон 987 20 73, 981 92 95
Факс 987 20 73
Имейл m_shamlian@abv.bg, m.shamliyan042@notary-chamber.bg
Уебсайт http://www.notarius-shamlian.com/bg/home
Забележка -
 
Нотариус Мариана Велиславова Кадънкова (425)
Район София
Град София 1463
Адрес бул. Скобелев 16, вх. А, партер
Телефон 954 25 54, 952 16 62
Факс 952 16 62
Имейл mkadankova@gmail.com, m.kadankova425@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Мариела Кирилова Калоянова (200)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Хан Аспарух 21, партер, ап. 1
Телефон 988 80 79, 952 55 50, 851 10 64
Факс 986 10 37
Имейл kaloianova@gbg.bg, m.kaloyanova200@notary-chamber.bg
Уебсайт kaloianova.com
Забележка -
 
Нотариус Мариета Борисова Николова (362)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Гурко 62, вх. А
Телефон 987 25 04, 987 77 65
Имейл notary.m.nikolova@abv.bg, m.nikolova362@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка -
 
Нотариус Мария Георгиева Енева (627)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. „Алабин” 42, партер
Телефон 980 86 60
Имейл h_vlahova@abv.bg, h.vlahova628@notary-chamber.bg
Уебсайт -
Забележка ЛС-И-1200/15.12.2009 г. е вписана към

Уеб дизайн, изработка, поддръжка и SEO оптимизация от Максофт

:: ТАКЕВ :: Недвижими имоти- консултации, покупко продажби, наеми

Attention!
takev.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт

3d tavani

С красив покрив над главата! 3D опънати tavani CLIPSO! Simply incredible! 3d tavani - Клипсо. Тавани, видове тавани - За дома, офиса, хотела най посещаваните, предпочитани клубове, игрални зали, дискотеки, хотели... За София и страната.  3d tavani  www.clipso.bg >>  


опънати тавани София

опънати и окачени тавани от Клипсо в София от най- добрата на пазара фирма за опънати и окачени тавани в София. Топ оферти на ТОП цени, за вашият офис, хотел, дом...  опънати тавани София  www.clipso.bg >>  

опънати тавани цени София опънати тавани на ТОП цени за София! Цените на опънати тавани Клипсо в София от Най- добрите и най предпочитани на пазара фирми за опънати и окачени тавани. Топ оферти на ТОП цени, за вашият офис, хотел, дом.Начало /  / нотариуси в София - азбучен ред по първо име